Helena Buch Hesgaard

Helena Buch Hesgaard

Speciale i Skele.
Overlæge, Speciallæge i øjensygdomme, 
Skelekirurg, PhD, FEBO

Senior consultant, Strabismus surgeon, MD, PhD, FEBO
Copenhagen Eye & Strabismus Clinic
Editorial Board Member, Acta ophthalmologica

Speciallæge i øjensygdomme, Overlæge i oftalmologi, Ph.D., Europæisk certificeret speciallæge i oftalmologi (FEBO).
Specialiseret indenfor skelekirurgi, skelen og samsynsproblemer (strabismus). Helena Buch Hesgaards store erfaring indenfor øjenkirurgi betyder, at hun udfører en række forskellige operationer, specielt skeleoperationer. Desuden udføres øjenlågsoperationer.

 

Erfaring

2004-2006: Øjenafdeling, Rigshospitalet

2006-2007: Øjenafdeling Herlev Hospital 

2007-2009: øjenafdeling, Glostrup Hospital / Kennedy Instituttet
2009-2010: Øjenafdeling, Frederiksberg hospital
2010-2012: Øjenafdeling, Glostrup Hospital
2012-2013: Øjenafdeling, Glostrup Hospital / Rigshospitalet

2014-2015: Overlæge, Øjenafdeling, Glostrup Hospital / Rigshospitalet

2014-2015: Teamledened Overlæge for skelekirurgisk sektion i RegionH, Glostrup Hospital / Rigshospitalet
2016-2020: Associeret Overlæge konsulent, højspecialiseret skelekirurgi, Göteborg Universitets Hospital

Gennemført ekspertuddannelse indenfor skelekirurgi, opnået stor erfaring og opereret talrige patienter med skelen på specialiseret niveau. Har udført over 3000 skeleoperationer i såvel lokal som fuld bedøvelse. Tillige erfaring indenfor øjenlågskirurgi.
Underviser på det specialespecifikke-kursus af læger i speciallægeuddannelsen i oftalmologi i såvel avanceret mikrokirurgisk wetlab som i teoretisk strabismus siden 2012.
Som overlæge på Glostrup Hospital/Rigshospitalet haft teamledende ansvar for skelekirurgien i RegionH, med hovedarbejdsområder indenfor skelekirurgi, skelen og samsynsproblemer på specialiseret niveau.


Tillidsposter og medlemsskaber siden

2003 Referee på artikler indleveret til publikation i Acta Ophthalmologica
2004-2005 Tillidsrepræsentant for YL på Rigshospitalets øjenafdeling
2005 Referee på artikler indleveret til publikation i Journal of American Academy of Ophthalmology
2011-2018 Bestyrelsesmedlem af Dansk Medicinsk Ortoptisk Forening (DMOF)
2013 Associate editor, Acta Ophthalmologica
2014 Editorial board member, Acta Ophthalmologica
2014 Teamleder af skelekirurgisk sektion, øjenafdelingen, RegionH
2001 Medlem af Dansk Oftalmologisk Selskab (DOS)
2009 Medlem af American Academy of Ophthalmology (AAO)
2011 Medlem af Nordic Strabismological Association (NSA)
2011 Medlem af European Strabismological Association (ESA)
2013 Medlem af EUS€REEN Study Consortium
2015 Medlem af Danske Øjenlægers Organisation (DØO)
2015- Bestsyrelsesmedlem af Kvindelige Lægers Forening (KLF)
2015- Bestyrelsesmedlem af European Strabismological Association (ESA)
2019- Bestyrelsesmedlem af Nordic Strabismological Association (NSA)

 

Publikationer og foredrag

Publiceret 18 videnskabelige artikler til internationale per-reviewed tidsskrifter samt kommende forfatter til lærebogskapitel om skelekirurgi. 

Afholdt 81 videnskabelige foredrag ved internationale møder og har gennemført talrige videnskabelige kurser.

Deltaget i talrige internationale kongresser og symposier også som invited speaker og chairman.
Medvirket i 2 radioudsendelser omkring skelen og skelekirurgiske muligheder hos børn og voksne.
Modtaget 2 priser: 1) Forskningsinitiativ Fondens Pris for bedste videnskabelige publikation 2005, Rigshospitalet 2006. 2) Lundsgaards Medalje for bedste og mest citerede publikation 2004-2006 i Acta Ophthalmologica Scandinavica.
Er forfatter til lærebogskapitel vedr skelekirurgi af vertikal og horisontal skelen.

 

Uddannelse

1999: LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN, KØBENHAVNS UNIVERSITET
2005: PH.D. GRAD VED KØBENHAVNS UNIVERSITET
2011: SPECIALLÆGE I oftalmologi
2011-2014: EKSPERTUDDANNELSE I skelekirurgi med sideuddannelse i øjenhule/øjenlågskirurgi
2011: FEBO, certificeret europæisk øjenlæge v. eksamen.

 

birgitte

Birgitte Haargaard

Speciallæge i øjensygdomme.
Praktiserende øjenlæge med speciale i gråstær kirurgi, PhD.

Bred erfaring inden for øjensygdomme med subspeciale inden for grå stær kirurgi både hos voksne og børn. Har udført ca. 4000 grå stær operationer


Medlem af

Uddannelsesrådet Region Øst 2002-2013
Foreningen af Yngre Oftalmologers bestyrelse fra 2002, formand fra 2004-2006
Dansk Oftalmologisk Selskab fra 2001-
Dansk Oftalmologisk Selskabs bestyrelse, 2005-2010, fra 2006 videnskabelig sekretær
Styregruppen for register over børn opereret for grå stær, PECARE (Pediatric Cataract Register), Sverige, siden 2006

 

 

Erfaring

1999-2000: Øjenklinikken, Rigshospitalet
2000-2004:Afdeling for epidemiologisk forskning, Statens Serum Institut
2004-2009: Øjenafdelingen Herlev Hospital, Glostrup Hospital, Rigshospitalet
2009-2011: Øjenafdelingen, Glostrup Hospital/Kennedy Centret
2011-2013: Konstitueret overlæge, teamleder for akutteam, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
2013-2014: Overlæge, teamleder for akutteam, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital 
2014-2015: Funktionsledende overlæge, Grå Stær Enhed, Frederiksberg Hospital
2015-2017: Overlæge, forskningsansvarlig, Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital  Næstved
2017-        : Praktiserende øjenlæge med speciale i gråstær kirurgi.
Publiceret 17 videnskabelige arbejder til internationale peer-reviewed tidsskrifter.

Adskillige foredrag og posters ved både danske, nordiske og internationale øjenkongresser samt 2-3 gange årligt deltagelse i kongresser og/eller specialerelaterede kurser

 

Uddannelse

1997: Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet
2004: Ph.d. grad fra Københavns Universitet om grå stær hos børn
2009: Speciallæge i oftalmologi  
2007-2009: Lederkursus, European Leadership Development Programme (EuLDP)  

 

ohl 17 220x300

John Thygesen

Fhv. overlæge og lektor med mange års specialist erfaring i specielt Grønstær ved Københavns Universitetshospital Rigshospitalet-Glostrup, Danmark, hvor han har været leder af glaukom-teamet i mange år og i den forbindelse fungeret som uddannelsesprogram ansvarlig på samme hospital.

 
Dr. Thygesen modtog sin medicinske grad fra Københavns Universitet, København, Danmark og afsluttede stipendier inden for glaukom og vitreoretinal kirurgi på Københavns Universitetshospital, hvor han besøgte universitetshospitaler i England og Tyskland.
 
Dr Thygesen er medlem af eksekutivkomitéen og Uddannelsesudvalget for The European Glaucoma Society (EGS) siden 2000.
 
Han er EGS-repræsentant ved World Glaucoma Association.
 
Han er medforfatter af European Glaucoma Society Guidelines 1998, 2003 og 2008, 2014, 2019.
 
Han er medlem af flere internationale rådgivende bestyrelser for glaukom og medlem af International Advisory Board of International Symposiums om Ocular Pharmacology and Therapeutics-ISOPT.
 
Han er lægelig rådgiver for Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen under indenrigs- og sundhedsministeriet.
 
Han var næstformand for Den Danske Øjenlægeorganisation 1990-98
 
Dr Thygesen har skrevet 158 ​​artikler og abstracts om glaukom, automatiseret perimetri og okulær traumatologi. Han har modereret 82 nationale og internationale møder og har instrueret 352 nationale og internationale glaukom- og perimetri-møder og kurser.
 
Han er reviewer for Journal of Glaucoma, Graefes Arhives of Ophthalmology, Acta Ophthalmologica, The Journal of cataract and refractive Surgery, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, Expert Opinion on Pharmacotherapy, Eye og the British Journal of Ophthalmology samt Archives of oftalmology.
 
Han er redaktionsmedlem for tidsskriftet View on Glaucoma.
 
Han er æresmedlem af South African Glaucoma Society.
 
Han har modtaget 15 ærespriser