Skeleoperation Voksne

For at korrigere for skelen opererer man på øjenmusklerne som sidder udvendigt på øjet. Skeleoperation udføres enten af funktionelle grunde, for eksempel hvis man har samsyns problemer, eller af psykosociale årsager. Operationen kræver oftest fuld bedøvelse og foregår ambulant dvs. man kommer hjem samme dag.

Operationen kan også foregå i lokal bedøvelse, hvis lægen skønner det muligt. I nogle tilfælde kan man ikke rette skelen ved en enkelt operation, og det kan blive nødvendigt at operere igen på et senere tidspunkt. Skelen kan også ændre sig senere i livet. Det kan da blive nødvendigt at operere igen.

 

Før operationen

Forundersøgelsen i øjenklinikken Inden operationen vil du blive undersøgt af øjenlægen og skele terapeuten. De udmåler hvor meget du skeler, og øjenlægen, der foretager skele operationen, afgør hvilken operation, der er mest hensigtsmæssig. Hvis du skal i fuld bedøvelse skal du også tale med en narkoselæge. Møde-tidspunkt på operationsdagen aftales.

 

Forholdsregler før operation

Gigtmedicin / smertestillende NSAID tabletter dvs. Ibuprofen, skal pauseres i 7 dage inden operationen. For at sikre mindst mulig blødning under operationen, skal du undgå indtagelse af fiskeolie, Gingo Biloba og hvidløgspiller 7 dage forinden.

Endvidere skal du 7 dage forinden undgå medicin der indeholder acetylsalicylsyre, dvs. Kodimagnyl, Albyl, Idotyl og Hjertemagnyl.

Hvis du er i antikoagulationsbehandling med blodfortyndende medicin skal denne være i niveau før operationen.

Har du vaskulære proteser, kunstige hjerteklapper eller tidligere haft blodpropper kan du dog fortsætte behandlingen, dog således at INR holdes på 3 eller derunder.

Hvis du har atrieflimmer uden tidligere blodpropper kan behandlingen pauseres 3 dage før det planlagte indgreb. Indgrebet gennemføres, hvis INR er på 1.5 eller derunder. Eventuel pausering af antikoagulationsbehandling og/eller anden form for blodfortyndende medicin foregår kun efter aftale med patientens egen læge.

 

På operationsdagen

Du møder på Øjeklinikken i henhold til aftale. Tidspunktet for operationen går efter alder og tilstedeværelsen af sukkersyge. Du vil blive fulgt til operationsstuen, hvor du vil blive modtaget af øjenkirurgen, en operations- og narkosesygeplejerske.

 

Bedøvelse

Hvis du skal opereres i lokal bedøvelse er det vigtigt at spise og drikke som vanligt.

Dette for at undgå lavt blodsukker og ildebefindende under operationen.

Hvis du skal opereres i fuld bedøvelse er det vigtigt at du overholder fastereglerne.

Fastereglerne fremgår af patientvejledningen fra narkoselægen og er anført nedenfor.

Inden bedøvelsen vil anæstesilægen stille dig spørgsmål om din helbredstilstand, som kan have betydning for bedøvelsen. Du spørges om allergi, den medicin du tager og særlige forhold ved tænder og mundhule. Du får også lejlighed til at stille spørgsmål om bedøvelsen. Lægen vil eventuelt også undersøge dig.

Anæstesilægen vil informere om din bedøvelse, og hvordan den bedst tilpasses dine behov samt om eventuelle risici.

Besøg eventuelt www.cfrhospitaler.dk/ eller kbhskelen.dk for mere information.

 

Faste

Du skal faste 6 timer inden bedøvelsen, men må gerne drikke vand, saft, kaffe og te (uden mælk) indtil 2 timer før bedøvelsens start. Det er vigtigt af hensyn til din sikkerhed, at du overholder de angivne tidspunkter.

Personlige genstande og make-up: Smykker og ure tages af inden bedøvelsen.

Af hensyn til din sikkerhed skal kontaktlinser og piercinger i ansigt og mundhule fjernes. Det samme gælder make-up og neglelak.

Modtagelse på operationsstue og forberedelse: Bedøvelsen foregår på operationsstuen. Når du ligger på lejet, sættes elektroder på huden (hjerteovervågning), manchet på overarmen (blodtryksmåling) og en lille blød klemme på en finger (måling af ilt i blodet). Der vil blive lagt et drop (en nål) i en blodåre på hånden eller armen.

 

Helbedøvelse

Foregår ved indsprøjtning af sovemedicin i blodåren gennem droppet, og du falder hurtigt i søvn. Når operationen er slut stoppes for indgiften af sovemidler og opvågningen sker hurtigt. Anæstesilægen og anæstesisygeplejersken overvåger dig under hele bedøvelsen.

BØRN - EMLA er et plaster med et lokalbedøvelsesmiddel. Emla kan bedøve huden på stedet og dermed mindske barnets ubehag, både ved selve stikket, men også for spændingen i vævet, som er den mest ubehagelige bagefter.

Du skal sætte plastret på 1-2 timer før operationen, og det må ikke fjernes inden barnet skal stikkes, men skal altså sidde på huden i mindst 1 time. Plasteret købes i håndkøb på apoteket.

 

Både helbedøvelse og lokalbedøvelse

Ved at kombinere de to typer bedøvelser mindskes ubehag og smerter efter operationen. Lokalbedøvelsen gives omkring operationssåret mens du sover.

 

Bivirkninger efter narkosen

Risikoen for bivirkninger ved bedøvelse er lille. Kvalme og opkastninger behandles let medicinsk. Allergiske reaktioner forekommer sjældent.

 

Komplikationer

Ved normal helbredstilstand er risikoen for komplikationer lille. Anæstesilægen informerer hver patient under samtalen om en eventuel risiko og betydningen heraf.

 

Andre forholdsregler

Du må ikke selv køre bil eller tage med offentlige transportmidler det første døgn som følge af mulige eftervirkninger af bedøvelse og operation.

 

Operationen

Operationen varer ca. en time. Derudover tager det tid at blive bedøvet og vækket igen.

For at korrigere for skelen opererer skelekirurgen på øjenmusklerne som sidder udvendigt på øjet. Musklernes længde og/eller tilhæftningssted på øjeæblet ændres, hvormed øjenstillingen bliver parallel. Dette foretages med klassik avanceret mikrokirurgi med suturer.

Der anvendes en skjult justerbar sutur-teknik, hvormed man kan justere resultatet dagen efter, som er nødvendigt hos 10%. Suturerne vil forsvinde af sig selv indenfor 6-8 uger.

 

Efter operationen

Efter operationens afslutning lægges en øjenklap over det opererede øje, denne kan som regel fjernes når du vågner fra narkosen.

 

Opvågningen

Efter operationen følges du til opvågningsstuen, hvor du overvåges af opvågningssygeplejerske. 

 

Smertebehandling efter operationen

I de første timer efter operationen aftager virkningen af bedøvelsesmidlerne. For at lindre smerterne vil sygeplejersken give ekstra smertestillende enten i droppet eller som tabletter. De næste dage kan du ved behov tage milde smertestillende midler 2 tablet Paracetamol 500 mg (Pinex, Pamol, Panodil) max x 4 dagligt evt. suppleret med tablet Ibuprofen (Burana) 400mg max x 3 daglig i 3 dage ved behov.

Når du er vågen og frisk efter narkosen, dvs. når du har spist, drukket og har haft vandladning, må du efter aftale med narkoselægen tage hjem. Inden du hjemsendes vil du blive tilset af øjenkirurgen, som kort vil informere om operationen, forholdsregler herefter og videre kontrolprogram.

 

Kontrol efter operationen

Du skal møde til kontrol ved kirurgen ca. 1 uge efter operationen hvor resultatet af operationen først endeligt kan vurderes. I nogle tilfælde tilrådes fortsat kontrol i skeleklinikken, i andre tilfælde afsluttes forløbet.

 

Hvordan føles øjet efter operationen?

Øjet er ofte rødt efter operationen i tiltagende grad de første dage og derefter i aftagende grad over 6 til 12 måneder. De første dage kan der være en del smerter fra øjet, som afhjælpes med smertestillende medicin. Man kan se en smule dobbelt efter operationen. Det kan skyldes hævelse i øjet eller tilvænning til den nye øjenstilling. Det forsvinder oftest i løbet af de første uger.

Man kan mærke en sandkornsfornemmelse i øjet, hvilket skyldes de selvopløselige tråde, som slimhinden i øjet er syet sammen med. Disse gener aftager efter 1-3 uger.

 

Hvad skal du efter operationen?

For at undgå infektion skal øjet dryppes med øjendråber 5 gange dagligt i 2 uger med antibiotika dråber. Recepten skal indløses på apoteket før operationen.

Sygeplejersken kan ved behov instruere i øjendrypning. I de første dage efter operationen vil øjet væske en del og øjenomgivelserne kan med fordel vaskes med en fnugfri vatrondel/ gazeserviet vædet med sterilt saltvand eller koldt kogt vand. Tag en ny ren vatrondel hver gang øjet renses. Efterfølgende skal øjet dryppes med antibiotika.

 

Hvad må du efter operationen

Skole eller lettere arbejde kan som regel genoptages efter et par dage. Du må læse, se TV, bruge computer og gå ture.

 

Hvad må du ikke efter operationen?

Øjenmusklerne er ca. 3 uger om at vokse fast igen efter operationen, og i denne tid skal voldsom fysisk anstrengelse inklusive sport undgås. Du skal undgå at gnide i det opererede øje. Du aftaler med øjenlægen, hvor længe det vil være fornuftigt at være sygemeldt. Det vil typisk være 1 uge.

 

Hvad skal du undgå efter operationen?

Du skal undgå at få vand og snavs i øjet de første 3 uger efter operationen. Du må ikke komme i svømmehal, karbad, spabad eller lignende. Du må ikke opholde dig i meget støvede eller snavsede omgivelser (f.eks. hestestald).

Hvis du ser dobbelt, er det ikke tilladt at køre cykel eller føre motorkøretøj. Efter operationen kan den nye øjenstilling være under- eller overkorrigeret. Dette kan rettes hvis der er anvendt justerbar sutur teknik. Supplerende operation kan senere blive nødvendigt da øjenmuskler giver sig/slappes med tiden som sker for 1 ud af 100.

Der kan forekomme forbigående dobbeltsyn efter operationen. Dette kan være intenderet for at opnå bedre langtidsresultat. Dette forsvinder sædvanligvis efter 1-2 uger. Der kan tilkomme lettere øjenbetændelse. Enkelte kan reagere allergisk overfor tråd eller øjendråber. 

Egentlige komplikationer er sjældne da kun 1 ud af 50.000 patienter oplever infektion, blødning eller nedsat syn efter operationen.

Hvis De ønsker udvidet frit sygehus valgordning pga. lang ventetid i det offentlige, er det vigtigt, at De ringer til Patientvejledningen på +45 8620 9988 / +45 3864 9900 m.h.p. indgåelse af aftale om det kirurgiske forløb. Nedenfor kan du finde information om udvidet frit sygehusvalg.

 

Udvidet frit sygehusvalg

Pr. 1. januar 2013 er der indført nye regler for, hvor lang tid du som patient må vente på et offentligt sygehus, før du får ret til at blive behandlet på et privat sygehus eller klinik i stedet. Reglerne betyder, at du som udgangspunkt fremover må vente 2 måneder på behandling, hvor fristen tidligere var én måned, med mindre at du er alvorligt syg. Kan man i det offentlige ikke leve op til det krav har man som patient ret til gratis behandling i privat regi.

 

Hvordan kan du blive henvist i Københavns Øjen- og skeleklinik ved CFR Hospitalerne Lyngby?

Du kan vælge behandling på Københavns Øjen- og Skeleklinik da vi har aftale med regionen om skele operationer. Bed dit hjemsygehus om at oplyse behandlingskoden på din operationstype. På www.sygehusvalg.dk kan du indtaste denne behandlingskode og det vil derefter fremgå at Københavns Øjen- og skeleklinik står registreret under denne kode, og du har således ret til at blive viderehenvist til os. Du skal blot bede dit sygehus i din hjemregion om at sende os en henvisning.

Er du i tvivl, så ring endelig til os eller til patientvejleder Hanne Jensen på +45 8620 9988 eller RegionHs centrale patientvejledning på +45 3864 9900 - telefontiden er mandag til torsdag kl. 10.00-15.00. Besøg eventuelt http://www.cfrhospitaler.dk/ eller kbhskelen.dk for mere information.

 

Hvordan får du en tid efter du er blevet henvist?

Efter vi har modtaget en henvisning fra din hjemregion, indkalder vi dig pr. brev eller pr. telefon. Hvis tiden ikke passer dig, er du velkommen til at kontakte os for evt. ændring.

Hvis du vil læse mere om det udvidede frie sygehusvalg, kan du læse mere på www.sygehusvalg.dk eller læse brochuren “Sygehusvalg sept 2013” fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Der aftalt skele operation den:______ kl.______

Du skal møde til kontrol hos Helena Hesgaard den:______ kl.______

Du skal møde til kontrol hos Helena Hesgaard den:______ kl.______

Du skal møde til kontrol hos skele terapeut Inger Holst den:______ kl.______

Du vil modetage SMS-påmindelse dagen før.

 

Kontakt

Har du spørgsmål er De velkommen til at ringe i vores telefontid hverdage kl. 8.30 – 12.00 på telefon 39 64 10 66, & ved akut opstået behov på Tlf. 6177 7793

 

Praktiske oplysninger

Husk at gå på apoteket for at hente: smertestillende medicin pamol & ibuprofen, øjendråber spesadex og evt smertelindrene plaster Emla.

Du vil blive ambulant patient på Københavns Øjen- og Skeleklinik, Jægersborgvej 66 A, 2th, 2800 Lyngby.

 

Venlig hilsen

Øjenlæge, skelekirurg, Overlæge, PhD,

Europæisk certificeret speciallæge i øjensygdomme (FEBO)

Helena Buch Hesgaard

Jægersborgvej 66 A, 2

2800 Lyngby